Improving Packaged Software Through Online Community Knowledge
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

online community

packaged software

knowledge creation

Författare

Helena Holmström

Göteborgs universitet

Ola Henfridsson

Scandinavian Journal of Information Systems

0905-0167 (ISSN)

Vol. 18 1 25-58

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10