The Command Post and the Field: Technology, Strategy and Tactics
Kapitel i bok, 2005

Författare

Maria Bergquist

Karl Ydén

Göteborgs universitet

Ydén (ed.) Directions in Military Organizing

89-116
91-89683-95-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

91-89683-95-1

Mer information

Skapat

2017-10-10