Ledarskap som verklighetsdefinition, relation och process
Kapitel i bok, 2000

Författare

Mats Alvesson

Karl Ydén

Göteborgs universitet

Ydén, K. (ed.) IT, organiserande och ledarskap

47-78
91-7246-177-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

91-7246-177-2

Mer information

Skapat

2017-10-10