Avhandlingen: Mer el från solceller med nanopartikel-plasmoner
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Författare

Carl Hägglund

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Fysikaktuellt

Vol. 3 14-15

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-08