Seminarium om omvandling av biomassa i rosteldade eldstäder, 28 sep 2004
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

Samlade presentationer från seminarium

Rostpannor biobränsle förbränning

Redaktör

Henrik Thunman

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07