van der Waals interactions of the benzene dimer: Towards treatment of polycyclic aromatic hydrocarbon dimers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

van der Waals interactions

benzene

Density functional theory

Författare

Svetla Chakarova Käck

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Materials Science and Engineering C

Vol. 25 787-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07