Godsterminaler och infrastruktur. Strategisk plan för lokalisering av godsterminaler och infrastrukttur.
Rapport, 2002

Författare

Anders Hagson

Institutionen för arkitektur

Lars Mossfeldt

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

1650-6340

Mer information

Skapat

2017-10-08