Förändringar av stadens markanvändning till följd av förbifarter. Sammanfattning
Rapport, 2001

Författare

Anders Hagson

Institutionen för arkitektur

Lars Mossfeldt

Institutionen för arkitektur

Berny Karlsson

Institutionen för arkitektur

Mikael Elmquist

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06