Trafik- och bebyggelseplanering. Kunskapsredovisning av sambandet mellan olika åtgärder och deras effekter på det totala transportarbetet.
Rapport, 1994

Författare

Anders Hagson

Institutionen för arkitektur

Lars Mossfeldt

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik