Trafik- och bebyggelseplanering. Kunskapsredovisning av sambandet mellan olika åtgärder och deras effekter på det totala transportarbetet.
Rapport, 1994

Författare

Anders Hagson

Institutionen för arkitektur

Lars Mossfeldt

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08