Effekter av externetablerad handel, särskilt dagligvaruhandel, på trafikarbete och miljö. - En kunskapsöversikt
Rapport, 2003

Externhandel

trafikarbete

miljö

Författare

Anders Hagson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06