Parametric Reconstruction of Objects Using Microwave Measurements
Doktorsavhandling, 2009

HC1, Hörsalsvägen 14
Opponent: Professor Sven Nordebo, School of Mathematics and Systems Engineering, Växjö University

Författare

Parham Hashemzadeh

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Ämneskategorier

Signalbehandling

ISBN

978-91-7385-243-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2924

HC1, Hörsalsvägen 14

Opponent: Professor Sven Nordebo, School of Mathematics and Systems Engineering, Växjö University

Mer information

Skapat

2017-10-06