Hur häva fuktskador hos hus med puts direkt på isolering
Artikel i övrig tidskrift, 2009

fuktskador

puts på isolering

Hus

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

2 101-102

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07