Identification of an Unknown Dielectric Target in a Half-Space Using the E-Pulse Technique
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Shantanu Padhi

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Nicholas Shuley

Radio Science

Vol. 43 6 10.1029/2007RS003731-

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07