Radar Target Identification using a "Banded" E-Pulse Technique (Invited)
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Nicholas Shuley

Ämneskategorier

Signalbehandling

Annan elektroteknik och elektronik