Time-Frequency Analysis of Late time Electromagnetic Transients from Radar Targets
Paper i proceeding, 2007

Författare

Hoi-Shun Lui

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Nicholas Shuley

Dennis Longstaff

Proceedings of IET Radar 2007, The Edinburgh International Conference Centre

1-5

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik