Hip Prosthesis Detection based on Complex Natural Resonances
Paper i proceeding, 2005

Författare

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik

Nicholas Shuley

Stuart Crozier

Proceedings of the 27th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society

1571-1574

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08