Consequence of Incorrect Sampling Procedures in Resonance Based Radar Target Identification
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik

Nicholas Shuley

Electronics Letters

Vol. 40 8 507-508

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08