A Concept for Hip Prosthesis Identification using Ultra Wideband Radar
Paper i proceeding, 2004

Författare

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik

Nicholas Shuley

Stuart Crozier

Proceedings of the 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society

1439-1442

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08