Musikens mångfacetterade regelverk
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

arkitektur

musik

Författare

Catharina Dyrssen

Institutionen för arkitektur

Nordisk Arkitekturforskning

Vol. 1994 65-75

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA