Flerkärnighet som utvecklingsstrategi
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

stadsbyggnad

trafik

arkitektur

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Bosse Bergman

Arkitektur

Vol. 2008 5 16-21

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06