Stadens rytmer: Rummet och ljuden
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

akustik

stadsbyggnad

arkitektur

kulturvetenskap

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Vol. 2007 54 59-72

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

Mer information

Skapat

2017-10-07