Buller kan inte byggas bort
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

ljudlandskap

ljudmiljö

stadsbyggnad

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Björn Hellström

Arkitekten

0347-058X (ISSN)

Vol. 2005 3 52-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07