Filmens hölje - biografarkitekturen och staden
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

arkitektur

göteborg

arkitekturhistoria

film

biograf

Författare

Catharina Dyrssen

Institutionen för byggnadskonst

Aura Filmvetenskaplig tidskrift

Vol. 1998 2-3 40-51

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

Mer information

Skapat

2017-10-07