Creating Sustainable Work Systems 2nd ed
Samlingsverk (redaktörskap), 2009

Redaktör

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

ISBN

978-0-415-77271-6

Mer information

Skapat

2017-10-08