Musikens rum, ritualernas platser
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

musikrum

ritualer

arkitektur

kulturvetenskap

musik

Författare

Catharina Dyrssen

Institutionen för arkitektur

Musikologen

Vol. 1990 1

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

Mer information

Skapat

2017-10-07