Heterogena iscensättningar
Kapitel i bok, 2006

arkitektur

design

utbildning

designbaserad forskning

arkitekturteori

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Utforskande arkitektur

119-143
91-975901-4-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

ISBN

91-975901-4-2

Mer information

Skapat

2017-10-07