Stadsfronter: Chicago - Detroit - Montreal. Gränser mot land, himmel, vatten och underjord
Bok, 2003

stadsbyggnad

stadsbyggnadshistoria

arkitektur

arkitekturteori

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Bosse Bergman

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

1650-6340

Mer information

Skapat

2017-10-07