Musik äger rum
Artikel i övriga tidskrifter, 1991

Författare

Catharina Dyrssen

Institutionen för arkitektur

Nordisk Musikfest, programbok

Vol. 1991

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA