Nordisk musikfest - från ett arrangörshåll.
Artikel i övriga tidskrifter, 1986

Författare

Catharina Dyrssen

Intakt

Vol. 1986

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA