Seminarium om förbränning av biobränsle på rost
Samlingsverk (redaktörskap), 2005

Redaktör

Sven Hermansson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapportserie A - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energiomvandling, Chalmers tekniska högskola.

Mer information

Skapat

2017-10-07