Long range dependence effects and ARCH modeling
Kapitel i bok, 2003

Författare

Catalin Starica

T Mikosch

Ämneskategorier

Nationalekonomi