Long range dependence effects and ARCH modeling
Kapitel i bok, 2003

Författare

Catalin Starica

T Mikosch

Theory and Applications of Long Range Dependence

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13