Vertical Sensor for Measuring Thermal Properties of Embedded Nanostructures
Paper i proceeding, 2009

Författare

P Rezai

Vincent Desmaris

Mohammad Kabir

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Proceedings of the eurosensors XXII conference

664-667

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Produktion

Ämneskategorier

Fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-06