The tales of GARCH processes tell
Rapport, 1997

Författare

Catalin Starica

O Pictet

Ämneskategorier

Nationalekonomi