The tales of GARCH processes tell
Rapport, 1997

Författare

Catalin Starica

O Pictet

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10