On the tail empirical process of solutions of stochastic difference equiations
Rapport, 1998

Författare

Catalin Starica

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10