A simple non-stationary model for stock returns
Rapport, 2002

Författare

Catalin Starica

H Drees

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10