A simple non-stationary model for stock returns
Rapport, 2002

Författare

Catalin Starica

H Drees

Ämneskategorier

Nationalekonomi