45.Ethanol Production From Glucose and Dilute-Acid Hydrolyzates by Encapsulated S. cerevisae,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Farid Talebnia Rowshan

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Claes Niklasson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Biotechnology and Bioengineering

Vol. 90 3 343-353

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biologiska vetenskaper

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06