Nordic Seminar on Thermochemical Conversion of Solid Fuels
Samlingsverk (redaktörskap), 1997

Redaktör

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

Grønli Morten

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07