The difficulty of appreciating slowness
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

burst periods

eeg

Författare

Magnus Thordstein

Göteborgs universitet

Anders Flisberg

Göteborgs universitet

Nils Löfgren

Chalmers, Signaler och system

Ralph Bågenholm

Göteborgs universitet

Kaj Lindecrantz

Högskolan i Borås

Chalmers University of Technology

Ingemar Kjellmer

Göteborgs universitet

Clinical Neurophysiology

1388-2457 (ISSN)

Vol. 117 929-930

Ämneskategorier

Neurovetenskaper

Neurologi

DOI

10.1016/j.clinph.2005.12.016