A non-stationary paradigm for the dynamics of multivariate financial returns
Kapitel i bok, 2006

Författare

Stefano Herzel

Göteborgs universitet

Catalin Starica

Göteborgs universitet

R. Tutuncu

Statistics for dependent data

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13