Befolkningens avstånd till service
Rapport, 1998

GIS service avstånd tillgänglighet städer

Författare

Mats Reneland

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Rapport - Tema stad & trafik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg : 1998:5

Mer information

Skapat

2017-10-07