Analys av boendetäthet dom förutsättning för kollektivtrafikens servicenivå och kostnad
Rapport, 1994

täthet boende befolkning modell kollektivtrafik kostnader

Författare

Mats Reneland

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Rapport - Tema stad & trafik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg : 1994:2

Mer information

Skapat

2017-10-07