Linjedragning i städer och bostadsområden med hänsyn till kollektivtrafikens servicenivå och kostnad
Rapport, 1994

Kollektivtrafik råd anvisningar service kostnad buss städer

Författare

Mats Reneland

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Rapport - Tema stad & trafik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg : 1994:3

Mer information

Skapat

2017-10-07