Pensionärers avstånd till service
Rapport, 1998

GIS äldre pensionärer täthet service avstånd tillgänglighet

Författare

Mats Reneland

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Rapport - Tema stad & trafik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg : 1998:7

Mer information

Skapat

2017-10-06