I den uthålliga staden går och cyklarlar man
Rapport, 2000

fotgängare cyklister GIS tillgänglighet avstånd städer

Författare

Mats Reneland

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Rapport - Tema stad & trafik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg : 2000:2

Mer information

Skapat

2017-10-08