Proceedings of FCS'05 Workshop on Foundations of Computer Security
Samlingsverk (redaktörskap), 2005

Redaktör

Andrei Sabelfeld

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07