Photochemical behaviour of inorganic mercury compounds in aqueous solution
Kapitel i bok, 1994

photochemistry

aqeous solutions

photochemical behaviour

inorganic mercury compounds

mercury

Författare

Zifan Xiao

John Munthe

Dan Strömberg

Göteborgs universitet

Oliver Lindqvist

Mercury Pollution; Integration and Synthesis, C.J.Watras and J.W.Huckabee (Eds.)

581-592

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Miljövetenskap

ISBN

1566700663

Mer information

Skapat

2017-10-10