Absorption and adsorption of Mercury in flue gases – equilibrium and product identifikation
Rapport, 1997

abatement

avskiljning

mercury

flue gases

rening

mercury compounds

rökgaser

flue gas cleaning

kvicksilver

Författare

Dan Strömberg

Göteborgs universitet

Miroslawa Abul Milh

Oliver Lindqvist

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Annan naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10