On-line speciation of mercury in flue gas
Poster (konferens), 1999

Mercury

continous

speciation

total mercury

on-line

Författare

Xinbin Feng

Dan Strömberg

Göteborgs universitet

J. Sommar

Oliver Lindqvist

Book of Abstract. 5th International Conference on Mercury as a Global Pollutant, Rio de Janeiro, Brazil, 1999

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10