International field intercomparison of methods to speciate mercury in simulated flue gas
Poster (konferens), 1999

speciation

intercomparison

simulated flue gas

Mercury

flue gases

Författare

Miroslawa Abul Milh

David Cooper

Xinbin Feng

B Hong

E Ikävalko

P Jormanainen

John Munthe

V Siemens

Jonas Sommar

Dan Strömberg

Göteborgs universitet

Åke Iverfeldt

K Larjava

Oliver Lindqvist

Book of Abstract. 5th International Conference on Mercury as a Global Pollutant, Rio de Janeiro, Brazil, (1999)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10