Kunskap och känsla i mobloggar
Kapitel i bok, 2009

Författare

Karin Wagner

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

På spaning efter teknisk bildning. (Red) Åke Ingerman, Karin Wagner, Ann-Sofie Axelsson. Liber: Stockholm, 2009

110-130
978-91-47-09349-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-47-09349-6

Mer information

Skapat

2017-10-06